ฉลองอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วันที่ 8 ธันวาคม 2018 ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี ได้จัดให้มีพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมี พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ คณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
IMG_7382 IMG_7387 IMG_7389 IMG_7396 IMG_7400
IMG_7406 IMG_7412 IMG_7417 IMG_7418 IMG_7423
IMG_7426 IMG_7432 IMG_7435 IMG_7442 IMG_7446
IMG_7479 IMG_7480 IMG_7482 IMG_7483 IMG_7486
IMG_7487 IMG_7488 IMG_7489 IMG_7493 IMG_7494
IMG_7497 IMG_7505 IMG_7507 IMG_7508 IMG_7509
IMG_7512 IMG_7513 IMG_7521 IMG_7538 IMG_7544
IMG_7546 IMG_7548 IMG_7549 IMG_7551 IMG_7557
IMG_7565 IMG_7567 IMG_7568 IMG_7571 IMG_7574
IMG_7576 IMG_7577 IMG_7578 IMG_7579 IMG_7581
IMG_7592 IMG_7598 IMG_7604 IMG_7606 IMG_7609
IMG_7612 IMG_7624 IMG_7643 IMG_7669 IMG_7679
IMG_7701 IMG_7703 IMG_7719 IMG_7721 IMG_7735
IMG_7744 IMG_7747 IMG_7750 IMG_7754 IMG_7758
IMG_7760 IMG_7761 IMG_7763 IMG_7770 IMG_7791
IMG_7798 IMG_7801 IMG_7803 IMG_7804 IMG_7807
IMG_7811 IMG_7824 IMG_7833 IMG_7840 IMG_7847
IMG_7851 IMG_7867 IMG_7870 IMG_7880 IMG_7886