ประชุมสภาอภิบาลระดับสังฆมณฑลฯ
วันที่ 10 ธันวาคม 2018 ณ ห้องประชุม Trinity โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ได้มีการประชุมสภาอภิบาล ระดับสังฆมณฑลขึ้น โดยมี พระสังฆราช พระสงฆ์ ผู้อำนวยการสภาอภิบาล รองผู้อำนวยการ เลขานุการ เหรัญญิก หัวหน้าฝ่ายอภิบาล จากทุกวัดในสังฆมณฑล เข้าร่วมโดยพร้อมเพียง

เวลา 9.30 น. เปิดการประชุมด้วยวพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธาน จากนั้น คุณพ่อยอด เสนารักษ์ อุปสังฆราช ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ ต่อด้วย การบรรยายถึงการฉลอง 75 ปี มิสซังจันทบุรี โดยคุณพ่อเฉลิม กิจมงคล คุณพ่อเอนก นามวงษ์ และคุณพ่อธรรมรัตน์ เรือนงาม ก่อนพักรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน
ภาคบ่าย(13.00น.) แบ่งกลุ่มเพื่อหาแนวทางปฏิบัติร่วมกันในแต่ละแขวง สำหรับการฉลอง 75 ปี มิสซังจันทบุรี และนำเสนอในที่ประชุม จากนั้น เป็นช่วง พระสังฆราชพบปะ/ปรึกษาสภาอภิบาล เพื่อเป็นการรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ ของสภาอภิบาลก่อนปิดการประชุม โอกาสนี้ยังได้มีการสังสรรค์รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ผู้ร่วมประชุมทุกท่านได้แสดงความยินดีกับ พระสังฆราช ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต และพระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี โอกาสวันคล้ายวันเกิด ในบรรยากาศที่เป็นหนึ่งเดียวกัน
 
 
DSC_0004 DSC_0005 DSC_0006 DSC_0008 DSC_0009
DSC_0012 DSC_0017 DSC_0019 DSC_0025 DSC_0028
DSC_0031 DSC_0048 DSC_0055 DSC_0069 DSC_0071
DSC_0074 DSC_0077 DSC_0082 DSC_0084 DSC_0085
DSC_0086 DSC_0087 DSC_0088 DSC_0089 DSC_0090
DSC_0091 DSC_0092 DSC_0093 DSC_0094 DSC_0095
DSC_0096 DSC_0104 DSC_0106 DSC_0116 DSC_0117
DSC_0121 DSC_0139 DSC_0168 DSC_0190 DSC_0198
DSC_0202 DSC_0210 DSC_0238 DSC_0246 DSC_0247
DSC_0251 DSC_0258 DSC_0259 DSC_0260 DSC_0266
DSC_0267 DSC_0277 DSC_0278 DSC_0284 DSC_0285
DSC_0286 DSC_0288 DSC_0294 DSC_0296 DSC_0298
DSC_0299 DSC_0302 DSC_0303 DSC_0304 DSC_0306
DSC_0307 DSC_0308 DSC_0324 DSC_0329 DSC_0344
DSC_0350 DSC_0354 DSC_0355 DSC_0356 DSC_0357
DSC_0403 DSC_0405 DSC_0408 DSC_4381 DSC_4382
DSC_4420 DSC_4422 DSC_4424 DSC_4429 DSC_4431
DSC_4439 DSC_4444 DSC_4445 DSC_4460 DSC_4470