กิจกรรมคริสต์มาส ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี

วันที่ 21 ธันวาคม 2018 ณ สำนักงาน ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี (ศรีราชา) จัดให้มีพิธีมิสซาขึ้น เพื่อเป็นการขอบพระคุณ และรับพระพรจากพระกุมารเจ้า ในโอกาสคริสต์มาส โดยมีพระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ให้เกียรติเป็นประธาน ร่วมกับ พระสังฆราช ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิตและ คุณพ่อยอด เสนารักษ์ อุปสังฆราช พร้อมทั้งคณะสงฆ์ ซิสเตอร์ เจ้าหน้าที่ พนักงานประจำศูนย์ฯ ภายหลังพิธีมิสซา ได้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน และจับของขวัญ ของรางวัล ในบรรยากาศที่สนุกสนาน และเป็นหนึ่งเดียวกัน
DSC_0005 DSC_0007 DSC_0009 DSC_0011 DSC_0016
DSC_0017 DSC_0019 DSC_0020 DSC_0022 DSC_0024
DSC_0031 DSC_0036 DSC_0039a DSC_0054 DSC_0061
DSC_0062 DSC_0067 DSC_0074 DSC_0080 DSC_0087
DSC_0115 DSC_0117 DSC_0145 DSC_0147 DSC_0151
DSC_0160 DSC_0165 DSC_0171 DSC_0190 DSC_0193
DSC_0195 DSC_0199 DSC_0200 DSC_0201 DSC_0203
DSC_0208 DSC_0212 DSC_0217 DSC_0219 DSC_0220
DSC_0221 DSC_0222 DSC_0224 DSC_0234 DSC_0237
DSC_0240 DSC_0241 DSC_0247 DSC_0258 DSC_0259
DSC_0263 DSC_0271 DSC_0279 DSC_0287 DSC_0290
DSC_0292 DSC_0305 DSC_0315 DSC_0329 DSC_0335
DSC_0348 DSC_0351 DSC_0355 DSC_0360 DSC_0365
DSC_0368 DSC_0377 DSC_0383 DSC_0385 DSC_0386
DSC_0387 DSC_0389 DSC_0393 DSC_0394 DSC_0395
DSC_0396 DSC_0397 DSC_0399 DSC_0402 DSC_0423
DSC_0429 DSC_0436 DSC_0438 DSC_0443 DSC_0445
DSC_0446 DSC_0448 DSC_0449 DSC_0450 DSC_0454
DSC_0462 DSC_0463 DSC_0466 DSC_0467 DSC_0469
DSC_0477 DSC_0479 DSC_0480 DSC_0481 DSC_0490
DSC_0491 DSC_0492 DSC_0493 DSC_0494 DSC_0497
DSC_0499 DSC_0501 DSC_0503 DSC_0504 DSC_0506