สถานที่ 1
พระเยซูเจ้าทรงถูกปรับโทษถึงตาย


     
<<เดินทางกางเขน   สถานที่ 2>>