สถานที่ 5
ซีมอนช่วยพระเยซูเจ้าแบกไม้กางเขน


     
<<สถานที่ 4   สถานที่ 6>>