สถานที่ 12
พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน


     
<<สถานที่ 11   สถานที่ 13>>