สถานที่ 13
เชิญพระศพพระเยซูเจ้าลงจากไม้กางเขน


     
<<สถานที่ 12   สถานที่ 14>>