แข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2015 หน่วยงานคำสอน และหน่วยงานพระคัมภีร์ สังฆมณฑลจันทบุรี นำโดย คุณพ่อเอนก นามวงษ์ ได้จัดการแข่งขันตอบคำถาม พระคัมภีร์ "หนังสือประกาศกเยเรมีย์" โอกาสวันวิชาการสัมพันธ์ รสจ. ครั้งที่ 26 ณ โรงเรียนดาราสมุทร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กิจกรรมในครั้งนี้ มีโรงเรียนที่สนใจ ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 14 โรง จากโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลฯ จำนวน 9 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดคณะนักบวช จำนวน 4 โรงเรียน และโรงเรียนเอกชนอีก 1 โรงเรียน เป็นนักเรียนระดับชั้น ประถมปีที่ 1 ถึง มัธยมปีที่ 3 จำนวนผู้เข้าแข่งขั้นทั้งสิ้น 137 คน
ผลการแข่งขัน ในระดับชั้นประถมปีที่1-3
รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนมารีวิทยา กบินทร์บุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : โรงเรียนดาราจรัส
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : โรงเรียนปรีชานุศาสน์
ผลการแข่งขัน ในระดับชั้นประถมปีที่ 4-6
รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนมารีวิทยา กบินทร์บุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : โรงเรียนมารีวิทย์ สัตหีบ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
ผลการแข่งขัน ในระดับมัธยมปีที่ 1-3
รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : โรงเรียนมารีวิทย์ สัตหีบ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง
รางวัลคะแนนรวมสูงสุด
รางวัลคะแนนรวมสูงสุดอันดับ 1 : โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
รางวัลคะแนนรวมสูงสุดอันดับ 2 : โรงเรียนปรีชานุศาสน์
รางวัลคะแนนรวมสูงสุดอันดับ 3 : โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา
DSC_5739 DSC_5740 DSC_5744 DSC_5750 DSC_5752
DSC_5754 DSC_5757 DSC_5758 DSC_5760 DSC_5762
DSC_5763 DSC_5767 DSC_5769 DSC_5773 DSC_5775
DSC_5780 DSC_5781 DSC_5782 DSC_5789 DSC_5791
DSC_5792 DSC_5793 DSC_5802 DSC_5805 DSC_5806
DSC_5807 DSC_5808 DSC_5809 DSC_5815 DSC_5816
DSC_5817 DSC_5822 DSC_5825 DSC_5828 DSC_5830
DSC_5839 DSC_5840 DSC_5841 DSC_5842 DSC_5867
DSC_5868 DSC_5873 DSC_5874 DSC_5875 DSC_5878
DSC_5883 DSC_5885 DSC_5886 DSC_5887 DSC_5888
DSC_5889 DSC_5890 DSC_5891 DSC_5893 DSC_5899
DSC_5903 DSC_5905 DSC_5907 DSC_5914 DSC_5918
DSC_5923 DSC_5926 DSC_5928 DSC_5931 DSC_5936
DSC_5939 DSC_5941 DSC_5945 DSC_5950 DSC_5954