เข้าเงียบประจำปี 2019 พระสงฆ์สังฆมณฑลจันทบุรี
วันที่ 7-10 มกราคม 2019 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี ได้จัดการเข้าเงียบประจำปี 2019 ขึ้น ในหัวข้อ "สงฆ์แห่งพระคริสต์...ผู้นำการประกาศข่าวดีใหม่" โดยมีพระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประมุขสังฆมณฑลเชียงราย เป็นผู้เทศน์แบ่งปันตลอด 4 วัน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม แข่งขันฟุตบอลประจำปี ระหว่างพระสงฆ์ ทีมภูธร - นครหลวง การแข่งขันแบตมินตัน เทนิส และในวันสุดท้ายของการเข้าเงียบ ได้จัดงานสังสรรค์ปีใหม่ พร้อมทั้งได้แสดงกตเวทิตาจิต แด่พระสงฆ์าอาวุโส อีกด้วย
0001 0002 0003 0004 0005
0006 0007 0008 0009 0010
0011 0012 0013 0014 0015
0016 0017 0018 0019 0020
0021 0022 0023 0024 0025
0026 0027 0028 0029 0030
0031 0032 0033 0034 0035
0036 0037 0038 0039 0040
0041 0042 0043 0044 0045
0046 0047 0048 0049 0050
0051 0052 0053 0054 0055
0056 0057 0058 0059 0060
a0001 a0002 a0003 a0004 a0005
a0006 a0007 a0008 a0009 a0010
a0011 a0012 a0013 a0014 a0015
a0016 a0017 a0018 a0019 a0020
a0021 a0022 a0023 a0024 a0025
a0026 a0027 a0028 a0029 a0030
a0031 a0032 a0033 a0034 a0035
a0036 a0037 a0038 a0039 a0040
a0041 a0042 a0043 a0044 a0045
a0046 a0047 a0048 a0049 a0050
a0051 a0052 a0053 a0054 a0055