ฉลองวัดนักบุญเปาโลกลับใจ ปากน้ำ ระยอง
วันที่ 26 มกราคม 2019 ณ วัดนักบุญเปาโลกลับใจ ปากน้ำ ระยอง ได้จัดให้มีพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมี คุณพ่อศิรวิชย์ มารีย์พัฒนกิจ (พระสงฆ์ใหม่) เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ คณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
DSC_7262 DSC_7265 DSC_7273 DSC_7281 DSC_7301
DSC_7303 DSC_7304 DSC_7305 DSC_7307 DSC_7310
DSC_7311 DSC_7312 DSC_7316 DSC_7317 DSC_7321
DSC_7324 DSC_7326 DSC_7356 DSC_7357 DSC_7360
DSC_7362 DSC_7376 DSC_7377 DSC_7378 DSC_7380
DSC_7381 DSC_7383 DSC_7384 DSC_7385 DSC_7387
DSC_7388 DSC_7397 DSC_7408 DSC_7425 DSC_7432
DSC_7436 DSC_7439 DSC_7447 DSC_7451 DSC_7468
DSC_7470 DSC_7482 DSC_7488 DSC_7492 DSC_7499
DSC_7501 DSC_7511 DSC_7522 DSC_7526 DSC_7532
DSC_7533 DSC_7538 DSC_7542 DSC_7546 DSC_7550
DSC_7558 DSC_7569 DSC_7575 DSC_7579 DSC_7585
DSC_7590 DSC_7593 DSC_7596 DSC_7606 DSC_7608
DSC_7613 DSC_7614 DSC_7618 DSC_7621 DSC_7626
DSC_7630 DSC_7631 DSC_7637 DSC_7644 DSC_7648