ฉลองวัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด บางคล้า
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019 ณ วัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด บางคล้าได้จัดให้มีพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมี คุณพ่อยอด เสนารักษ์ เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ คณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
DSC_8660 DSC_8667 DSC_8668 DSC_8671 DSC_8674
DSC_8677 DSC_8680 DSC_8693 DSC_8695 DSC_8696
DSC_8698 DSC_8699 DSC_8700 DSC_8705 DSC_8706
DSC_8707 DSC_8735 DSC_8737 DSC_8739 DSC_8747
DSC_8750 DSC_8756 DSC_8762 DSC_8764 DSC_8765
DSC_8771 DSC_8773 DSC_8776 DSC_8778 DSC_8785
DSC_8788 DSC_8789 DSC_8790 DSC_8804 DSC_8808
DSC_8809 DSC_8816 DSC_8821 DSC_8824 DSC_8831
DSC_8840 DSC_8845 DSC_8847 DSC_8850 DSC_8851
DSC_8861 DSC_8867 DSC_8870 DSC_8871 DSC_8875
DSC_8879 DSC_8882 DSC_8883 DSC_8885 DSC_8889
DSC_8893 DSC_8896 DSC_8904 DSC_8912 DSC_8919
DSC_8928 DSC_8933 DSC_8935 DSC_8939 DSC_8948
DSC_8951 DSC_8952 DSC_8956 DSC_8964 DSC_8971