ฉลองวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019 ณ วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน ได้จัดให้มีพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมีพระคุณเจ้าซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ คณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ในพิธีมิสซาได้มีการเจิมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ สำหรับผู้ป่วยและกับบรรดาสัตบุรุษ โอกาสวันผู้ป่วยโลก อีกด้วย
DSC_0037 DSC_0040 DSC_0043 DSC_0047 DSC_0049
DSC_0052 DSC_0057 DSC_0061 DSC_0065 DSC_0068
DSC_0070 DSC_0074 DSC_0080 DSC_0083 DSC_0089
DSC_0090 DSC_0101 DSC_0103 DSC_0105 DSC_0109
DSC_0114 DSC_0115 DSC_0119 DSC_0120 DSC_0121
DSC_0123 DSC_0124 DSC_0125 DSC_0126 DSC_0129
DSC_0131 DSC_0132 DSC_0133 DSC_0135 DSC_0136
DSC_0138 DSC_0139 DSC_0140 DSC_0142 DSC_0143
DSC_0145 DSC_0155 DSC_0157 DSC_0158 DSC_0159
DSC_0160 DSC_0161 DSC_0162 DSC_0164 DSC_0168
DSC_0173 DSC_0175 DSC_0197 DSC_0203 DSC_0208
DSC_0214 DSC_0215 DSC_0216 DSC_0217 DSC_0221
DSC_0227 DSC_0228 DSC_0243 DSC_0245 DSC_0246
DSC_0250 DSC_0251 DSC_0253 DSC_0255 DSC_0259
DSC_0279 DSC_0286 DSC_0287 DSC_0296 DSC_0304
DSC_0310 DSC_0333 DSC_0343 DSC_0355 DSC_0358
DSC_0361 DSC_0392 DSC_0408 DSC_0419 DSC_0428
DSC_0432 DSC_0437 DSC_0444 DSC_0452 DSC_0466
DSC_0470 DSC_0477 DSC_0483 DSC_0487 DSC_0489
DSC_0494 DSC_0497 DSC_0502 DSC_0507 DSC_0523
DSC_0532 DSC_0542 DSC_0547 DSC_0550 DSC_0556
DSC_0575 DSC_0582 DSC_0585 DSC_0591 DSC_0597
DSC_0600 DSC_0604 DSC_0607 DSC_0609 DSC_0613
DSC_0616 DSC_0619 DSC_0622 DSC_0626 DSC_0636
DSC_0645 DSC_0652 DSC_0662 DSC_0664 DSC_0667
DSC_0688 DSC_0720 DSC_0726 DSC_0733 DSC_0741
DSC_0752 DSC_0768 DSC_0771 DSC_0772 DSC_0783
DSC_0796 DSC_0802 DSC_0804 DSC_0816 DSC_0819