อบรมฟื้นฟูและพัฒนาฆราวาส
วันที่15 มีนาคม 2019 แผนกคริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี (คำสอน) ได้จัดการอบรมฟื้นฟูและพัฒนาฆราวาส ในหัวข้อ "การสร้างและการใช้สื่อในการสอนคำสอน" โดยมี เซอร์เซลิน มณีเลิศ คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เป็นผู้ให้การอบรม ณ ชั้น 2 อาคารสำนักงานศูนย์สังฆมณฑลฯ ศรีราชา
DSC_0479 DSC_0480 DSC_0481 DSC_0485 DSC_0486
DSC_0488 DSC_0493 DSC_0494 DSC_0495 DSC_0496
DSC_0497 DSC_0501 DSC_0502 DSC_0505 DSC_0506
DSC_0550 DSC_0558 DSC_0559 DSC_0560 DSC_0561
DSC_0562 DSC_0564 DSC_0567 DSC_0575 DSC_0580
DSC_0587 DSC_0590 DSC_0603 DSC_0611 DSC_0621
DSC_0623 DSC_0653 DSC_0659 DSC_0673 DSC_0676
DSC_0677 DSC_0680 DSC_0682 DSC_0689 DSC_0695
DSC_0697 DSC_0715 DSC_0722 DSC_0727 DSC_0732
DSC_0734 DSC_0742 DSC_0750 DSC_0754 DSC_0756
DSC_0759 DSC_0760 DSC_0762 DSC_0771 DSC_0775
DSC_0777 DSC_0780 DSC_0789 DSC_0797 DSC_0800
DSC_0804 DSC_0806 DSC_0809 DSC_0810 DSC_0814
DSC_0817 DSC_0820 DSC_0823 DSC_0826 DSC_0835
DSC_0841 DSC_0845 DSC_0850 DSC_0851 DSC_0854
DSC_0857 DSC_0859 DSC_0861 DSC_0862 DSC_0865