ฉลองวัดแม่พระรับสาร ตราด
วันที่ 23 มีนาคม 2019 ณ วัดแม่พระรับสาร ตราดได้จัดให้มีพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมีพระคุณเจ้าซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ คณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ในพิธีมีการแต่งตั้งสภาภิบาลชุดใหม่อีกด้วย
IMG_4450 IMG_4495 IMG_4501 IMG_4504 IMG_4506
IMG_4509 IMG_4513 IMG_4516 IMG_4520 IMG_4528
IMG_4534 IMG_4535 IMG_4536 IMG_4537 IMG_4538
IMG_4539 IMG_4540 IMG_4541 IMG_4545 IMG_4550
IMG_4558 IMG_4559 IMG_4561 IMG_4570 IMG_4587
IMG_4603 IMG_4606 IMG_4612 IMG_4614 IMG_4615
IMG_4616 IMG_4617 IMG_4618 IMG_4619 IMG_4620
IMG_4622 IMG_4623 IMG_4624 IMG_4629 IMG_4632
IMG_4638 IMG_4648 IMG_4654 IMG_4664 IMG_4691
IMG_4706 IMG_4717 IMG_4725 IMG_4737 IMG_4757
IMG_4766 IMG_4775 IMG_4785 IMG_4788 IMG_4795
IMG_4806 IMG_4818 IMG_4838 IMG_4843 IMG_4845
IMG_4852 IMG_4865 IMG_4870 IMG_4878 IMG_4883
IMG_4888 IMG_4900 IMG_4908 IMG_4922 IMG_4929
IMG_4933 IMG_4940 IMG_4950 IMG_4961 IMG_4978