อบรมการเขียนบันทึกเหตุการณ์ และจดหมายเหตุดิจิทัล
วันที่ 30 พฤษภาคม 2019 ณ อาคารศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี (ศรีราชา) แผนกสื่อมวลชน สังฆมณฑลจันทบุรี นำโดยคุณพ่อเอนก นามวงษ์ ผู้อำนวยการ ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่อง "การเขียนบันทึกเหตุการณ์ และการเขียนจดหมายเหตุดิจิทัล" ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร. สิขเรศ ศิรากานต์ นักวิชาการอิสระด้านสื่อดิจิทัลและสื่อใหม่ เป็นวิทยากร ในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมจาก โรงเรียน/วัด/หน่วยงาน/องค์กร ร่วมถึงพระสงฆ์ นักบวช กว่า 80 ท่าน
001 002 003 004 005
006 007 008 009 010
011 012 013 014 015
016 017 018 019 020
021 022 023 024 025
026 027 028 029 030
031 032 033 034 035
036 037 038 039 040
041 042 043 044 045
046 047 048 049 050
051 052 053 054 055
056 057 058 059 060
061 062 063 064 065
066 067 068 069 070
071 072 073 074 075
076 077 078 079 080
081 082 083 084 085
086 087 088 089 090
091 092 093 094 095
096 097 098 099 100
101 102 103 104 105
106 107 108 109 110
111 112 113 114 115
116 117 118 119 120
121 122 123 124 125