ฉลอง 84 ปี บ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา และพิธีบวชพระสงฆ์
วันที่ 8 มิถุนายน 2019 ณ ศาลารวมใจฯ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ได้จัดฉลอง 84 ปี บ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา และพิธีบวชพระสงฆ์ขึ้น โดยพระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นผู้ให้การอภิเษก ท่ามกลางบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช ญาติพี่น้องทั้งในและนอกสังฆมณฑลเข้าร่วมพิธีฯด้วยความชื่นชมยินดีเป็นจำนวนมาก
 
พระสงฆ์ใหม่ที่ได้รับการอภิเษก
สังฆานุกร ยอห์น อัครสาวก เอกพงษ์ สุวิชากร
สัตบุรุษ วัดพระผู้ไถ่ เสาวภา
เกิดเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2530 (ค.ศ.1987)
เป็นบุตรของ ยอห์นบัปติส สุรพล สุวิชากร และ อักแนส อรุณี สุวิชากร
หลังจากได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์แล้ว คุณพ่อจะเข้ารับหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาส อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
สังฆานุกร อันตน ปาดัว ภัทร์ติยะ อินทวัน
สัตบุรุษ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
เกิดเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2531 (ค.ศ.1988)
เป็นบุตรของ เปาโล สุบิน อินทวัน และ มารีอา ปานทิพย์ อินทวัน
หลังจากได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์แล้ว คุณพ่อจะเข้ารับหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระผู้ไถ่ เสาวภา
สังฆานุกร มัทธิว วรวุฒิ มาหา
สัตบุรุษ วัดพระผู้ไถ่ เสาวภา
เกิดเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2533 (ค.ศ.1990)
เป็นบุตรของ ฟรังซิสโก วันชัย  มาหา และ คลารา กฤตติกา  มาหา
หลังจากได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์แล้ว คุณพ่อจะเข้ารับหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>>VDO พิธีบวชพระสงฆ์ วันที่ 8 มิถุนายน 2019<<
0001 0002 0003 0004 0005
0006 0007 0008 0009 0010
0011 0012 0013 0014 0015
0016 0017 0018 0019 0020
0021 0022 0023 0024 0025
0026 0027 0028 0029 0030
0031 0032 0033 0034 0035
0036 0037 0038 0039 0040
0041 0042 0043 0044 0045
0046 0047 0048 0049 0050
0051 0052 0053 0054 0055
0056 0057 0058 0059 0060
0061 0062 0063 0064 0065
0066 0067 0068 0069 0070
0071 0072 0073 0074 0075
0076 0077 0078 0079 0080
0081 0082 0083 0084 0085
0086 0087 0088 0089 0090
0091 0092 0093 0094 0095
0096 0097 0098 0099 0100
0101 0102 0103 0104 0105
0106 0107 0108 0109 0110
0111 0112 0113 0114 0115
0116 0117 0118 0119 0120
0121 0122 0123 0124 0125
0126 0127 0128 0129 0130
0131 0132 0133 0134 0135
0136 0137 0138 0139 0140
0141 0142 0143 0144 0145
0146 0147 0148 0149 0150
0151 0152 0153 0154 0155
0156 0157 0158 0159 0160
0161 0162 0163 0164 0165
0166 0167 0168 0169 0170
0171 0172 0173 0174 0175
0176 0177 0178 0179 0180
0181 0182 0183 0184 0185
0186 0187 0188 0189 0190
0191 0192 0193 0194 0195
0196 0197 0198 0199 0200
0201 0202 0203 0204 0205
0206 0207 0208 0209 0210
0211 0212 0213 0214 0215
0216 0217 0218 0219 0220
0221 0222 0223 0224 0225
0226 0227 0228 0229 0230
0231 0232 0233 0234 0235
0236 0237 0238 0239 0240
0241 0242 0243 0244 0245
0246 0247 0248 0249 0250
0251 0252 0253 0254 0255
0256 0257 0258 0259 0260
0261 0262 0263 0264 0265
0266 0267 0268 0269 0270
0271 0272 0273 0274 0275