ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ สระแก้ว
วันที่ 10 สิงหาคม 2019 ณ วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ สระแก้ว ได้จัดให้มีพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมีพระสังฆราชซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ คณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีพิธีเสกอาคารเรียนใหม่ และพิธีแต่งตั้งสภาภิบาลวัดในแขวงสระแก้วอีกด้วย
IMG_6266 IMG_6273 IMG_6279 IMG_6281 IMG_6287
IMG_6296 IMG_6297 IMG_6298 IMG_6299 IMG_6300
IMG_6301 IMG_6303 IMG_6307 IMG_6320 IMG_6321
IMG_6322 IMG_6324 IMG_6329 IMG_6330 IMG_6331
IMG_6333 IMG_6334 IMG_6335 IMG_6338 IMG_6342
IMG_6351 IMG_6352 IMG_6360 IMG_6362 IMG_6363
IMG_6370 IMG_6373 IMG_6377 IMG_6389 IMG_6390
IMG_6399 IMG_6414 IMG_6424 IMG_6429 IMG_6435
IMG_6446 IMG_6450 IMG_6464 IMG_6476 IMG_6483
IMG_6486 IMG_6488 IMG_6492 IMG_6499 IMG_6502
IMG_6506 IMG_6509 IMG_6510 IMG_6511 IMG_6513
IMG_6514 IMG_6519 IMG_6522 IMG_6526 IMG_6528
IMG_6530 IMG_6532 IMG_6536 IMG_6541 IMG_6548
IMG_6550 IMG_6557 IMG_6562 IMG_6565 IMG_6573