มิสซาสุดท้าย วัดมูซูหลังปัจจุบัน
วันที่ 11 สิงหาคม 2019 ณ วัดแม่พระถวายองค์ฯ มูซู ได้มีพิธีมิสซาสุดท้ายของวัดหลังปัจจุบันก่อนที่จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างวัดหลังใหม่ขึ้น โดยมีคุณพ่อยอด เสนารักษ์ เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ คณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก หลังพิธีได้ทำการปิดวัดและถ่ายภาพร่วมกันอีกด้วย
IMG_0001 IMG_0002 IMG_0003 IMG_0004 IMG_0005
IMG_0006 IMG_0007 IMG_0008 IMG_0009 IMG_0010
IMG_0011 IMG_0012 IMG_0013 IMG_0014 IMG_0015
IMG_0016 IMG_0017 IMG_0018 IMG_0019 IMG_0020
IMG_0021 IMG_0022 IMG_0023 IMG_0024 IMG_0025
IMG_0026 IMG_0027 IMG_0028 IMG_0029 IMG_0030
IMG_0031 IMG_0032 IMG_0033 IMG_0034 IMG_0035
IMG_0036 IMG_0037 IMG_0038 IMG_0039 IMG_0040
IMG_0041 IMG_0042 IMG_0043 IMG_0044 IMG_0045