สัปดาห์พระคัมภีร์ รร.ปรีชานุศาสน์
ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2019 แผนกพระคัมภีร์ร่วมกับแผนกคริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ชลบุรี ในโอกาส สัปดาห์พระคัมภีร์ กิจกรรมในปีนี้ เป็นกิจกรรมที่่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์ ในรูปแบบเกมการละเล่น ทำให้เด็กๆ ได้รับทั้งความรู้และสนุกสนานไปพร้อมๆกัน
DSC_0021 DSC_0022 DSC_0023 DSC_0037 DSC_0039
DSC_0045 DSC_0057 DSC_0060 DSC_0061 DSC_0063
DSC_0066 DSC_0074 DSC_0076 DSC_0090 DSC_0094
DSC_0096 DSC_0100 DSC_0110 DSC_0116 DSC_0121
DSC_0123 DSC_0137 DSC_0143 DSC_0151 DSC_0152
DSC_0153 DSC_0160 DSC_0161 DSC_0166 DSC_0178
DSC_0179 DSC_0210 DSC_0228 DSC_0243 DSC_0254
DSC_0266 DSC_0267 DSC_0269 DSC_0272 DSC_0276
DSC_0283 DSC_0290 DSC_0323 DSC_0341 DSC_0377
DSC_0380 DSC_0384 DSC_0410 DSC_0417 DSC_0425
DSC_0431 DSC_0432 DSC_0489 DSC_0500 DSC_0503
DSC_0509 DSC_0523 DSC_0535 DSC_0581 DSC_0594