ฉลองวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ระยอง
วันที่ 7 กันยายน 2019 ณ วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ระยอง ได้จัดให้มีพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมีพระสังฆราชซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ คณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
IMG_8312 IMG_8313 IMG_8316 IMG_8319 IMG_8322
IMG_8325 IMG_8330 IMG_8339 IMG_8341 IMG_8343
IMG_8344 IMG_8345 IMG_8346 IMG_8347 IMG_8348
IMG_8351 IMG_8352 IMG_8353 IMG_8354 IMG_8355
IMG_8359 IMG_8366 IMG_8374 IMG_8381 IMG_8382
IMG_8384 IMG_8389 IMG_8393 IMG_8394 IMG_8402
IMG_8407 IMG_8425 IMG_8429 IMG_8437 IMG_8454
IMG_8457 IMG_8458 IMG_8469 IMG_8475 IMG_8481
IMG_8487 IMG_8490 IMG_8495 IMG_8509 IMG_8511
IMG_8514 IMG_8518 IMG_8523 IMG_8527 IMG_8531
IMG_8535 IMG_8539 IMG_8542 IMG_8549 IMG_8553
IMG_8558 IMG_8561 IMG_8564 IMG_8570 IMG_8577
IMG_8582 IMG_8588 IMG_8594 IMG_8598 IMG_8601