ฉลองวัดอารักขเทวดา แหลมประดู่
วันที่ 21 กันยายน 2019 ณ วัดอารักขเทวดา แหลมประดู่ ได้จัดให้มีพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมี คุณพ่อชาติชาย เวฬุรัตนกูล เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ คณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
DSC_0009 DSC_0025 DSC_0027 DSC_0029 DSC_0030
DSC_0034 DSC_0035 DSC_0037 DSC_0038 DSC_0040
DSC_0041 DSC_0042 DSC_0043 DSC_0044 DSC_0045
DSC_0046 DSC_0047 DSC_0048 DSC_0049 DSC_0052
DSC_0054 DSC_0056 DSC_0057 DSC_0058 DSC_0068
DSC_0071 DSC_0079 DSC_0080 DSC_0081 DSC_0084
DSC_0099 DSC_0112 DSC_0116 DSC_0121 DSC_0129
DSC_0133 DSC_0134 DSC_0135 DSC_0140 DSC_0143
DSC_0146 DSC_0154 DSC_0159 DSC_0160 DSC_0161
DSC_0163 DSC_0170 DSC_0171 DSC_0179 DSC_0180
DSC_0181 DSC_0191 DSC_0195 DSC_0197 DSC_0198
DSC_0209 DSC_0218 DSC_0223 DSC_0237 DSC_0241
DSC_0245 DSC_0257 DSC_0260 DSC_0270 DSC_0299