ฉลองวัดมารดาพระศาสนจักร นครนายก
วันที่ 19 ตุลาคม 2019 ณ วัดมารดาพระศาสนจักร นครนายกได้จัดให้มีพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมีคุณพ่อ วรวุฒิ มาหา (พระสงฆ์ใหม่) เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ คณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
DSC_0008 DSC_0011 DSC_0012 DSC_0020 DSC_0022
DSC_0023 DSC_0024 DSC_0026 DSC_0027 DSC_0028
DSC_0029 DSC_0030 DSC_0032 DSC_0034 DSC_0035
DSC_0036 DSC_0037 DSC_0038 DSC_0039 DSC_0040
DSC_0041 DSC_0043 DSC_0044 DSC_0047 DSC_0048
DSC_0049 DSC_0051 DSC_0056 DSC_0063 DSC_0071
DSC_0072 DSC_0074 DSC_0076 DSC_0083 DSC_0094
DSC_0109 DSC_0130 DSC_0131 DSC_0137 DSC_0142
DSC_0147 DSC_0150 DSC_0160 DSC_0167 DSC_0168
DSC_0169 DSC_0170 DSC_0174 DSC_0180 DSC_0188
DSC_0193 DSC_0205 DSC_0216 DSC_0233 DSC_0247