กตัญญูครูคำสอน 75 ปี มิสซังจันทบุรี
วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม ค.ศ.2019 แผนกคริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลจันทบุรีได้จัดงาน "กตัญญูครูคำสอน 75 ปี มิสซังจันทบุรี" ขึ้น ณ วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว ฉะเชิงเทรา โดยได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้าซิลวีโอสิริพงษ์ จรัสสรี พระคุณเจ้ากิตติคุณลอเรนซ์เทียนชัย สมานจิตเข้าร่วมการเสวนาภาษาครูคำสอน แบ่งปันประวัติของหน่วยงานคำสอน และเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ในวันนี้มีครูคำสอนและฆราวาสผู้แพร่ธรรมเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 234 ท่าน
Capture DSC_0000 DSC_0006 DSC_0013 DSC_0022
DSC_0026 DSC_0030 DSC_0036 DSC_0041 DSC_0043
DSC_0045 DSC_0050 DSC_0055 DSC_0068 DSC_0074
DSC_0087 DSC_0089 DSC_0090 DSC_0093 DSC_0095
DSC_0099 DSC_0112 DSC_0122 DSC_0134 DSC_0136
DSC_0144 DSC_0145 DSC_0146 DSC_0147 DSC_0148
DSC_0149 DSC_0150 DSC_0152 DSC_0153 DSC_0154
DSC_0155 DSC_0157 DSC_0160 DSC_0161 DSC_0163
DSC_0177 DSC_0179 DSC_0181 DSC_0183 DSC_0185
DSC_0197 DSC_0199 DSC_0210 DSC_0212 DSC_0213
DSC_0214 DSC_0215 DSC_0216 DSC_0217 DSC_0218
DSC_0220 DSC_0221 DSC_0222 DSC_0223 DSC_0224
DSC_0225 DSC_0226 DSC_0227 DSC_0231 DSC_0233
DSC_0245 DSC_0246 DSC_0248 DSC_0255 DSC_0260
DSC_0261 DSC_0262 DSC_0274 DSC_0279 DSC_0281
DSC_0289 DSC_0295 DSC_0298 DSC_0309 DSC_0313
DSC_0315 DSC_0320 DSC_0329 DSC_0333 DSC_0345
DSC_0347 DSC_0352 DSC_0353 DSC_0354 DSC_0355
DSC_0357 DSC_0358 DSC_0359 DSC_0360 DSC_0362
DSC_0363 DSC_0364 DSC_0365 DSC_0368 DSC_0377
DSC_0381 DSC_0386 DSC_0391 DSC_0406 DSC_0408
DSC_0410 DSC_0414 DSC_0415 DSC_0416 DSC_0417
DSC_0418 DSC_0419 DSC_0420 DSC_0421 DSC_0422
DSC_0423 DSC_0424 DSC_0425 DSC_0426 DSC_0427
DSC_0428 DSC_0429 DSC_0430 DSC_0431 DSC_0432
DSC_0433 DSC_0434 DSC_0435 DSC_0436 DSC_0437
DSC_0438 DSC_0439 DSC_0440 DSC_0441 DSC_0442
DSC_0443 DSC_0444 DSC_0445 DSC_0446 DSC_0447
DSC_0448 DSC_0449 DSC_0450 DSC_0451 DSC_0452
DSC_0453 DSC_0454 DSC_0455 DSC_0456 DSC_0457
DSC_0458 DSC_0459 DSC_0460 DSC_0461 DSC_0462
DSC_0463 DSC_0465 DSC_0466 DSC_0467 DSC_0468
DSC_0469 DSC_0470 DSC_0471 DSC_0472 DSC_0473
DSC_0474 DSC_0475 DSC_0476 DSC_0478 DSC_0479
DSC_0480 DSC_0481 DSC_0482 DSC_0483 DSC_0484
DSC_0485 DSC_0486 DSC_0487 DSC_0488 DSC_0489
DSC_0490 DSC_0491 DSC_0492 DSC_0493 DSC_0494
DSC_0495 DSC_0496 DSC_0497 DSC_0498 DSC_0499
DSC_0500 DSC_0501 DSC_0502 DSC_0503 DSC_0504
DSC_0505 DSC_0506 DSC_0507 DSC_0508 DSC_0509
DSC_0510 DSC_0511 DSC_0512 DSC_0513 DSC_0514
DSC_0515 DSC_0516 DSC_0517 DSC_0518 DSC_0519
DSC_0520 DSC_0521 DSC_0522 DSC_0523 DSC_0524
DSC_0525 DSC_0526 DSC_0527 DSC_0528 DSC_0529
DSC_0530 DSC_0531 DSC_0532 DSC_0533 DSC_0534
DSC_0535 DSC_0536 DSC_0537 DSC_0538 DSC_0539
DSC_0540 DSC_0541 DSC_0542 DSC_0543 DSC_0544
DSC_0545 DSC_0546 DSC_0547 DSC_0548 DSC_0549
DSC_0550 DSC_0551 DSC_0552 DSC_0553 DSC_0554
DSC_0557 DSC_0563 DSC_0574 DSC_0576 DSC_0577
DSC_0578 DSC_0579 DSC_0582 DSC_0583 DSC_0590
DSC_0592 DSC_0593 DSC_0597 DSC_0601 DSC_0613