ฉลองวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร มูซู
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2019 ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร มูซู ได้จัดพิธีมิสซาโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมีคุณพ่อ ยอด เสนารักษ์ อุปสังฆราช เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ คณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ก่อนเริ่มพิธี บรรดาพุทธศาสนิกชนบริเวณใกล้เคียง นำขบวนแห่ถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำปัจจัยสร้างวัดหลังใหม่ หลังจากนั้น ได้มีพิธีเสกและวางศิลาฤกษ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก พระคุณเจ้าลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต เป็นประธานในพิธีฯ
DSC_0002 DSC_0004 DSC_0008 DSC_0011 DSC_0017
DSC_0025 DSC_0027 DSC_0034 DSC_0044 DSC_0051
DSC_0062 DSC_0065 DSC_0069 DSC_0074 DSC_0080
DSC_0084 DSC_0088 DSC_0089 DSC_0096 DSC_0097
DSC_0098 DSC_0104 DSC_0121 DSC_0131 DSC_0141
DSC_0164 DSC_0166 DSC_0171 DSC_0180 DSC_0193
DSC_0198 DSC_0214 DSC_0226 DSC_0237 DSC_0244
DSC_0252 DSC_0259 DSC_0267 DSC_0291 DSC_0294
DSC_0298 DSC_0304 DSC_0308 DSC_0314 DSC_0327
DSC_0341 DSC_0355 DSC_0363 DSC_0370 DSC_0379
DSC_0387 DSC_0394 DSC_0401 DSC_0403 DSC_0406
DSC_0411 DSC_0413 DSC_0416 DSC_0429 DSC_0433
DSC_0434 DSC_0435 DSC_0436 DSC_0437 DSC_0438
DSC_0439 DSC_0440 DSC_0441 DSC_0442 DSC_0443
DSC_0444 DSC_0445 DSC_0446 DSC_0450 DSC_0451
DSC_0452 DSC_0459 DSC_0473 DSC_0481 DSC_0487
DSC_0488 DSC_0490 DSC_0491 DSC_0492 DSC_0494
DSC_0497 DSC_0500 DSC_0512 DSC_0516 DSC_0519
DSC_0524 DSC_0528 DSC_0532 DSC_0535 DSC_0548
DSC_0549 DSC_0577 DSC_0589 DSC_0597 DSC_0598
DSC_0601 DSC_0602 DSC_0606 DSC_0607 DSC_0629
DSC_0632 DSC_0638 DSC_0646 DSC_0652 DSC_0658
DSC_0661 DSC_0663 DSC_0669 DSC_0679 DSC_0694
DSC_0708 DSC_0715 DSC_0719 DSC_0727 DSC_0743
DSC_0748 DSC_0756 DSC_0760 DSC_0766 DSC_0775