ฟื้นฟูการทำศาสนสัมพันธ์
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2019 สภาอภิบาลแขวงสระแก้วและผู้สนใจ เข้าร่วมฟื้นฟูการทำศาสนสัมพันธ์กับศาสนาอื่นๆ ณ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว มีสภาอภิบาลเข้าร่วม 75 คน พระสงฆ์ 5 คน โดย คพ.เอกภพ ผลมูล เป็นวิทยากร ให้ความรู้และตัวอย่างในการฟื้นฟูครั้งนี้
1847 1848 1849 1907 1908
1909 1910 1911 1912