กิจกรรมคริสต์มาส ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี

วันที่ 21 ธันวาคม 2019 ณ สำนักงาน ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี (ศรีราชา) จัดให้มีพิธีมิสซาขึ้น เพื่อเป็นการขอบพระคุณ และรับพระพรจากพระกุมารเจ้า ในโอกาสคริสต์มาส โดยมีคุณพ่อ ธรรมรัตน์ เรือนงาม ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธาน ร่วมกับคณะสงฆ์ ซิสเตอร์ เจ้าหน้าที่ พนักงานประจำศูนย์ฯ นอกจากนี้ยังได้ร่วมแสดงความยินดี โอกาสฉลองศาสนนามนักบุญยอนห์ อัครสาวก (27 ธันวาคม) คุณพ่อ เอนก นามวงษ์ และ คุณพ่อ วัชรพล กู้ชาติ อีกด้วย ภายหลังพิธีมิสซา ได้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน และจับของขวัญ ของรางวัล ในบรรยากาศที่สนุกสนาน และเป็นหนึ่งเดียวกัน
DSC_0004 DSC_0006 DSC_0009 DSC_0010 DSC_0011
DSC_0013 DSC_0018 DSC_0019 DSC_0020 DSC_0021
DSC_0022 DSC_0023 DSC_0024 DSC_0025 DSC_0026
DSC_0027 DSC_0028 DSC_0029 DSC_0030 DSC_0031
DSC_0033 DSC_0034 DSC_0035 DSC_0042 DSC_0045
DSC_0049 DSC_0051 DSC_0060 DSC_0064 DSC_0068
DSC_0070 DSC_0079 DSC_0088 DSC_0094 DSC_0102
DSC_0107 DSC_0109 DSC_0114 DSC_0119 DSC_0121
DSC_0127 DSC_0131 DSC_0135 DSC_0142 DSC_0152
DSC_0166 DSC_0175 DSC_0182 DSC_0186 DSC_0194
DSC_0206 DSC_0213 DSC_0223 DSC_0225 DSC_0226
DSC_0228 DSC_0229 DSC_0230 DSC_0235 DSC_0239
DSC_0244 DSC_0245 DSC_0249 DSC_0250 DSC_0262
DSC_0263 DSC_0270 DSC_0271 DSC_0278 DSC_0287
DSC_0312 DSC_0313 DSC_0327 DSC_0329 DSC_0335
DSC_0336 DSC_0342 DSC_0344 DSC_0348 DSC_0353