เข้าเงียบประจำปี 2020 พระสงฆ์สังฆมณฑลจันทบุรี
วันที่ 6-9 มกราคม 2020 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี ได้จัดการเข้าเงียบประจำปี 2020 ขึ้น ในหัวข้อ "พระสงฆ์...ผู้นำการประกาศข่าวดีใหม่" โดยมีคุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร เป็นผู้เทศน์แบ่งปันตลอด 4 วัน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม แข่งขันฟุตบอลประจำปี ระหว่างพระสงฆ์ ทีมภูธร - นครหลวง การแข่งขันแบตมินตัน เทนิส และในวันสุดท้ายของการเข้าเงียบ ได้จัดงานสังสรรค์ปีใหม่ พร้อมทั้งได้แสดงกตเวทิตาจิต แด่พระสงฆ์าอาวุโส อีกด้วย
DSC_0002 DSC_0004 DSC_0009 DSC_0011 DSC_0018
DSC_0020 DSC_0023 DSC_0025 DSC_0028 DSC_0030
DSC_0042 DSC_0058 DSC_0069 DSC_0071 DSC_0081
DSC_0090 DSC_0102 DSC_0105 DSC_0125 DSC_0127
DSC_0136 DSC_0147 DSC_0161 DSC_0165 DSC_0170
DSC_0175 DSC_0177 DSC_0184 DSC_0186 DSC_0188
DSC_0189 DSC_0193 DSC_0201 DSC_0208 DSC_0218
DSC_0226 DSC_0231 DSC_0264 DSC_0267 DSC_0286
DSC_0287 DSC_0292 DSC_0295 DSC_0299 DSC_0302
DSC_0314 DSC_0320 DSC_0328 DSC_0342 DSC_0352
DSC_0365 DSC_0368 DSC_0378 DSC_0388 DSC_0398
DSC_0407 DSC_0451 DSC_0466 DSC_0471 DSC_0474
DSC_0486 DSC_0488 DSC_0501 DSC_0503 DSC_0504
DSC_0517 DSC_0521 DSC_0528 DSC_0532 DSC_0554
DSC_0569 DSC_0615 DSC_0629 DSC_0633 DSC_0637
DSC_0671 DSC_0673 DSC_0713 DSC_0736 DSC_0738
DSC_0817 DSC_0818 DSC_0819 DSC_0822 DSC_0849
DSC_0850 DSC_0868 DSC_0887 DSC_0891 DSC_0895
DSC_0899 DSC_0902 DSC_0905 DSC_0907 DSC_0911
DSC_0914 DSC_0917 DSC_0923 DSC_0931 DSC_0933
DSC_0940 DSC_0947 DSC_0950 DSC_0958 DSC_0959
DSC_0963 DSC_0972 DSC_0973 DSC_0978 DSC_0987
DSC_0992 DSC_0994 DSC_0997 DSC_1009 DSC_1010
DSC_1011 DSC_1012 DSC_1013 DSC_1014 DSC_1015
DSC_1021 DSC_1022 DSC_1023 DSC_1024 DSC_1041
DSC_1042 DSC_1043 DSC_1045 DSC_1053 DSC_1062
DSC_1077 DSC_1086 DSC_1087 DSC_1099 DSC_1100
DSC_1101 DSC_1104 DSC_1107 DSC_1122 DSC_1123
DSC_1141 DSC_1146 DSC_1147 DSC_1148 DSC_1151
DSC_1152 DSC_1153 DSC_1156 DSC_1159 DSC_1168
DSC_1169 DSC_1172 DSC_1178 DSC_1180 DSC_1185
DSC_1189 DSC_1200 DSC_1215 DSCe_0880 DSCe_0891