ฉลองวัดนักบุญเปาโลกลับใจ ปากน้ำ ระยอง
วันที่ 25 มกราคม 2020 ณ วัดนักบุญเปาโลกลับใจ ปากน้ำ ระยอง ได้จัดให้มีพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมีคุณพ่อ เอนก นามวงษ์ เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ คณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังได้ร่วมแสดงความยินดีโอกาส 25 ปี ชีวิตสงฆ์ ของคุณพ่อ เอนก ประธานในพิธีอีกด้วย
DSC_0007 DSC_0009 DSC_0012 DSC_0014 DSC_0020
DSC_0023 DSC_0026 DSC_0028 DSC_0029 DSC_0030
DSC_0031 DSC_0040 DSC_0042 DSC_0044 DSC_0047
DSC_0048 DSC_0053 DSC_0055 DSC_0056 DSC_0062
DSC_0063 DSC_0064 DSC_0065 DSC_0067 DSC_0068
DSC_0071 DSC_0072 DSC_0073 DSC_0078 DSC_0083
DSC_0085 DSC_0092 DSC_0100 DSC_0102 DSC_0105
DSC_0112 DSC_0114 DSC_0117 DSC_0123 DSC_0127
DSC_0128 DSC_0131 DSC_0135 DSC_0139 DSC_0143
DSC_0157 DSC_0161 DSC_0170 DSC_0182 DSC_0193
DSC_0199 DSC_0202 DSC_0207 DSC_0212 DSC_0214
DSC_0215 DSC_0217 DSC_0225 DSC_0235 DSC_0247
DSC_0249 DSC_0254 DSC_0255 DSC_0256 DSC_0257
DSC_0258 DSC_0259 DSC_0260 DSC_0261 DSC_0262
DSC_0263 DSC_0264 DSC_0266 DSC_0268 DSC_0272
DSC_0274 DSC_0276 DSC_0279 DSC_0282 DSC_0285
DSC_0288 DSC_0299 DSC_0302 DSC_0304 DSC_0305
DSC_0307 DSC_0310 DSC_0315 DSC_0322 DSC_0333
DSC_0345 DSC_0355 DSC_0360 DSC_0397 DSC_0404
DSC_0406 DSC_0415 DSC_0424 DSC_0439 DSC_0450