ฉลองวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2020 ณ วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน ได้จัดให้มีพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมีพระคุณเจ้าซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ คณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ในพิธีมิสซาได้มีการเจิมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ สำหรับผู้ป่วยและกับบรรดาสัตบุรุษ โอกาสวันผู้ป่วยโลก อีกด้วย
DSC_0001 DSC_0014 DSC_0020 DSC_0030 DSC_0033
DSC_0034 DSC_0041 DSC_0054 DSC_0056 DSC_0057
DSC_0058 DSC_0059 DSC_0067 DSC_0069 DSC_0070
DSC_0071 DSC_0072 DSC_0074 DSC_0075 DSC_0078
DSC_0084 DSC_0085 DSC_0086 DSC_0093 DSC_0095
DSC_0098 DSC_0100 DSC_0101 DSC_0102 DSC_0104
DSC_0105 DSC_0108 DSC_0109 DSC_0110 DSC_0111
DSC_0112 DSC_0113 DSC_0116 DSC_0117 DSC_0118
DSC_0119 DSC_0120 DSC_0121 DSC_0129 DSC_0133
DSC_0138 DSC_0139 DSC_0143 DSC_0148 DSC_0166
DSC_0171 DSC_0174 DSC_0180 DSC_0184 DSC_0186
DSC_0191 DSC_0199 DSC_0218 DSC_0230 DSC_0237
DSC_0239 DSC_0255 DSC_0265 DSC_0270 DSC_0276
DSC_0279 DSC_0288 DSC_0300 DSC_0301 DSC_0308
DSC_0311 DSC_0316 DSC_0319 DSC_0322 DSC_0325
DSC_0328 DSC_0331 DSC_0337 DSC_0341 DSC_0343
DSC_0344 DSC_0365 DSC_0381 DSC_0383 DSC_0386
DSC_0390 DSC_0393 DSC_0398 DSC_0405 DSC_0408
DSC_0414 DSC_0420 DSC_0432 DSC_0433 DSC_0437
DSC_0439 DSC_0463 DSC_0485 DSC_0490 DSC_0491
DSC_0497 DSC_0499 DSC_0501 DSC_0504 DSC_0507
DSC_0522 DSC_0530 DSC_0547 DSC_0568 DSC_0579
DSC_0600 DSC_0620 DSC_0629 DSC_0656 DSC_0658