ประชุมคณะวินเซน เดอ ปอล
      วันที่ 27 มิถุนายน 2020 ณ อาคารสำนักงานศูนย์สังฆมณฑล ศรีราชา ได้มีการประชุมคณะวินเซน เดอ ปอล นำโดยคุณพ่อโสภณ ลือดัง ในครั้งนี้ เป็นการประชุมไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรมแต่ะละคณะของวินเซน เดอ ปอล จำนวน 20 คณะ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน
       ครอบครัววินเซน เดอ ปอล มีเป้าหมายหลักในการช่วยเหลือกลุ่มคน 3 กลุ่ม คือ คนด้อยโอกาส คนป่วย คนชรา โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา
15332 15334 15335 15336 15337
15338 15339 DSC_0057 DSC_0065 DSC_0069