พิธีแต่งตั้งสภาอภิบาลวัดบางแสน
วันที่ 9 สิงหาคม 2020 ณ วัดแม่พระเมืองลูรด์ บางแสน ได้มีการแต่งตั้งสภาอภิบาลชุดใหม่ของวัดขึ้น ระหว่างพิธีมิสซา โดยพระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีฯ มีสมาชิกเข้ารับการแต่งตั้งครั้งนี้จำนวน 24 ท่าน
IMG_1972 IMG_1975 IMG_1977 IMG_1979 IMG_1982
IMG_1983 IMG_1990 IMG_1991 IMG_1993 IMG_1994
IMG_1995 IMG_1996 IMG_1997 IMG_2002 IMG_2008
IMG_2012 IMG_2022 IMG_2025 IMG_2027 IMG_2029
IMG_2037 IMG_2039 IMG_2041 IMG_2043 IMG_2044
IMG_2046 IMG_2048 IMG_2050 IMG_2052 IMG_2054
IMG_2057 IMG_2059 IMG_2061 IMG_2063 IMG_2065
IMG_2067 IMG_2068 IMG_2071 IMG_2073 IMG_2075
IMG_2077 IMG_2079 IMG_2080 IMG_2082 IMG_2084
IMG_2087 IMG_2090 IMG_2091 IMG_2103 IMG_2109
IMG_2122 IMG_2133 IMG_2136 IMG_2142 IMG_2145
IMG_2147 IMG_2152 IMG_2157 IMG_2166 IMG_2167