ฉลองวัดวัดอารักขเทวดา แหลมประดู่
วันที่ 19 กันยายน 2020 ณ วัดอารักขเทวดา แหลมประดู่ ได้จัดให้มีพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมีคุณพ่อ เอนก นามวงษ์ เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ คณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังได้ร่วมแสดงความยินดีโอกาส 25 ปี ชีวิตสงฆ์ ของคุณพ่อ เอนก ประธานในพิธีอีกด้วย
DSC_0001 DSC_0008 DSC_0013 DSC_0017 DSC_0023
DSC_0036 DSC_0047 DSC_0049 DSC_0050 DSC_0054
DSC_0055 DSC_0056 DSC_0057 DSC_0058 DSC_0062
DSC_0063 DSC_0064 DSC_0065 DSC_0066 DSC_0070
DSC_0073 DSC_0076 DSC_0078 DSC_0080 DSC_0081
DSC_0082 DSC_0084 DSC_0086 DSC_0087 DSC_0096
DSC_0102 DSC_0108 DSC_0114 DSC_0117 DSC_0118
DSC_0119 DSC_0123 DSC_0129 DSC_0131 DSC_0136
DSC_0152 DSC_0157 DSC_0160 DSC_0173 DSC_0187
DSC_0190 DSC_0195 DSC_0203 DSC_0208 DSC_0214
DSC_0219 DSC_0221 DSC_0223 DSC_0226 DSC_0229
DSC_0230 DSC_0232 DSC_0239 DSC_0247 DSC_0258
DSC_0260 DSC_0262 DSC_0264 DSC_0266 DSC_0271
DSC_0272 DSC_0274 DSC_0275 DSC_0277 DSC_0279
DSC_0280 DSC_0283 DSC_0298 DSC_0303 DSC_0304
DSC_0310 DSC_0314 DSC_0327 DSC_0335 DSC_0346
DSC_0384 DSC_0389 DSC_0390 DSC_0392 DSC_0398