ฉลองวัดมารดาพระศาสนจักร นครนายก(ภายใน)
วันที่ 18 ตุลาคม 2020 ณ วัดมารดาพระศาสนจักร นครนายก ได้จัดให้มีพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อภายในขึ้น โดยมีพระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ คณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
IMG_9162 IMG_9163 IMG_9165 IMG_9168 IMG_9178
IMG_9181 IMG_9183 IMG_9184 IMG_9186 IMG_9188
IMG_9192 IMG_9193 IMG_9199 IMG_9211 IMG_9223
IMG_9230 IMG_9233 IMG_9234 IMG_9235 IMG_9236
IMG_9237 IMG_9238 IMG_9248 IMG_9251 IMG_9253
IMG_9265 IMG_9267 IMG_9276 IMG_9279 IMG_9301
IMG_9310 IMG_9321 IMG_9336 IMG_9345 IMG_9347
IMG_9363 IMG_9373 IMG_9376 IMG_9384 IMG_9390
IMG_9394 IMG_9397 IMG_9399 IMG_9402 IMG_9412