ฉลองวัดราชินีสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บ้านสร้าง
วันที่ 24 ตุลาคม 2020 ณ วัดราชินีสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บ้านสร้าง ได้จัดให้มีพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมีคุณพ่อ เอนก นามวงษ์ เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ คณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังได้ร่วมแสดงความยินดีโอกาส 25 ปี ชีวิตสงฆ์ ของคุณพ่อ เอนก ประธานในพิธีอีกด้วย
DSC_0003 DSC_0013 DSC_0016 DSC_0018 DSC_0020
DSC_0024 DSC_0025 DSC_0026 DSC_0027 DSC_0028
DSC_0032 DSC_0034 DSC_0035 DSC_0036 DSC_0037
DSC_0041 DSC_0042 DSC_0043 DSC_0044 DSC_0046
DSC_0048 DSC_0049 DSC_0050 DSC_0051 DSC_0052
DSC_0053 DSC_0054 DSC_0055 DSC_0056 DSC_0057
DSC_0058 DSC_0059 DSC_0060 DSC_0061 DSC_0062
DSC_0064 DSC_0066 DSC_0069 DSC_0073 DSC_0074
DSC_0075 DSC_0076 DSC_0077 DSC_0082 DSC_0088
DSC_0091 DSC_0094 DSC_0104 DSC_0126 DSC_0137
DSC_0142 DSC_0146 DSC_0150 DSC_0152 DSC_0155
DSC_0159 DSC_0165 DSC_0169 DSC_0173 DSC_0175
DSC_0177 DSC_0178 DSC_0181 DSC_0188 DSC_0196
DSC_0198 DSC_0199 DSC_0211 DSC_0231 DSC_0236
DSC_0237 DSC_0241 DSC_0242 DSC_0249 DSC_0259
DSC_0273 DSC_0291 DSC_0298 DSC_0302 DSC_0303