เปิดเสกและฉลองวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร มูซู
วันที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร มูซู จันทบุรี ได้มีพิธีเปิดเสกและฉลองวัดขึ้น โดยมีพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี ท่ามกลางความยินดีของ บรรดาแขกผู้มีเกียรติและพี่น้องสัตบุรุษจำนวนมาก โอกาสนี้ ยังได้รับเกียรติจาก พระอัครสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย กัมพูชา พม่า ลาว ร่วมเป็นประธานเปิดประตูวัดหลังใหม่และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณนี้ด้วย
MZ_0001 MZ_0002 MZ_0003 MZ_0004 MZ_0005
MZ_0006 MZ_0007 MZ_0008 MZ_0009 MZ_0010
MZ_0011 MZ_0012 MZ_0013 MZ_0014 MZ_0015
MZ_0016 MZ_0017 MZ_0018 MZ_0019 MZ_0020
MZ_0021 MZ_0022 MZ_0023 MZ_0024 MZ_0025
MZ_0026 MZ_0027 MZ_0028 MZ_0029 MZ_0030
MZ_0031 MZ_0032 MZ_0033 MZ_0034 MZ_0035
MZ_0036 MZ_0037 MZ_0038 MZ_0039 MZ_0040
MZ_0041 MZ_0042 MZ_0043 MZ_0044 MZ_0045
MZ_0046 MZ_0047 MZ_0048 MZ_0049 MZ_0050
MZ_0051 MZ_0052 MZ_0053 MZ_0054 MZ_0055
MZ_0056 MZ_0057 MZ_0058 MZ_0059 MZ_0060
MZ_0061 MZ_0062 MZ_0063 MZ_0064 MZ_0065
MZ_0066 MZ_0067 MZ_0068 MZ_0069 MZ_0070
MZ_0071 MZ_0072 MZ_0073 MZ_0074 MZ_0075
MZ_0076 MZ_0077 MZ_0078 MZ_0079 MZ_0080
MZ_0081 MZ_0082 MZ_0083 MZ_0084 MZ_0085
MZ_0086 MZ_0087 MZ_0088 MZ_0089 MZ_0090
MZ_0091 MZ_0092 MZ_0093 MZ_0094 MZ_0095
MZ_0096 MZ_0097 MZ_0098 MZ_0099 MZ_0100
MZ_0101 MZ_0102 MZ_0103 MZ_0104 MZ_0105
MZ_0106 MZ_0107 MZ_0108 MZ_0109 MZ_0110
MZ_0111 MZ_0112 MZ_0113 MZ_0114 MZ_0115
MZ_0116 MZ_0117 MZ_0118 MZ_0119 MZ_0120
MZ_0121 MZ_0122 MZ_0123 MZ_0124 MZ_0125
MZ_0126 MZ_0127 MZ_0128 MZ_0129 MZ_0130