วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 55
วันที่ 29 กรกฎาคม 2021 แผนกสื่อมวลชน สังฆมณฑลจันทบุรี ได้จัดนิทรรศการงานวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 55 (ออนไลน์)ขึ้น ณ อาคารสำนักงานศูนยสังฆมณฑลจันทบุรี โดยได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้าซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งในปีนี้ทางสังฆมณฑลจันทบุรี ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดงานวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 55 หัวข้อ "สุขสันต์วันสื่อ Come and See"
ติดตามกิจกรรมและรับชมนิทรรศการ งานวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 55 (ออนไลน์)ได้ที่นี่
DSC_0382 DSC_0386 DSC_0389 DSC_0394 DSC_0396
DSC_0399 DSC_0400 DSC_0403 DSC_0404 DSC_0407
DSC_0410 DSC_0412 DSC_0415 DSC_0416 DSC_0419