พิธีมิสซาออนไลน์ โอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการเป็นพระสังฆราช
วันที่ 3 ตุลาคม 2021 ณ วัดน้อยตึก 75 ปี ศูนย์สังฆมณฑลฯ ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณออนไลน์ โอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการเป็นพระสังฆราช ของพระสังฆราชกิตติคุณ ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต และหลังพิธีคณะส่งฆ์ได้ร่วมแสดงความยินดีในโอกาศนี้ด้วย
>>รับชมพิธีบูชาขอบพระคุณย้อนหลัง<<
>>สารขอบคุณ โอกาสสุวรรณสมโภชสมณาภิเษก<<
DSC_0063 DSC_0066 DSC_0071 DSC_0083 DSC_0084
DSC_0085 DSC_0096 DSC_0104 DSC_0109 DSC_0114
DSC_0125 DSC_0127 DSC_0130 DSC_0132 DSC_0141
DSC_0146 DSC_0150 DSC_0157 DSC_0162 DSC_0166