สมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี ครั้งที่ 1
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2021 ณ ศูนย์สังฆมณฑลฯ ศรีราชา ชลบุรี ได้มีการประชุมเพื่อการสมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยมีพระคุณเจ้าซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ เปิดการสมัชชา จากนั้นได้มีการสรุปภาพรวมของการดำเนินการเตรียมและจัดการสมัชชา โดยคุุณพ่อธรรมรัตน์ สรุปการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถาม โดยคุณพ่อนันทพล และสรุปเนื้อหาสำคัญของ Instrumentum Laboris จากคุณพ่อนุพันธุ์ ก่อนทำการแบ่งกลุ่ม เพื่อพูดคุยแบ่งบัน และนำเสนอในภาคบ่าย มีการสรุปภาพรวมของการประชุม และแนวทางการก้าวเดินไปด้วยกันในลำดับต่อไป ก่อนปิดการประชุมด้วยการภาวนาร่วมกัน
>>รับชมพิธีบูชาขอบพระคุณและสรุปภาพรวมของการสมัชชาย้อนหลัง<<
DSC_0001 DSC_0002 DSC_0003 DSC_0004 DSC_0005
DSC_0006 DSC_0007 DSC_0008 DSC_0009 DSC_0010
DSC_0011 DSC_0012 DSC_0013 DSC_0014 DSC_0015
DSC_0016 DSC_0017 DSC_0018 DSC_0019 DSC_0020
DSC_0021 DSC_0022 DSC_0023 DSC_0024 DSC_0025
DSC_0026 DSC_0027 DSC_0028 DSC_0029 DSC_0030
DSC_0031 DSC_0032 DSC_0033 DSC_0034 DSC_0035
DSC_0036 DSC_0037 DSC_0038 DSC_0039 DSC_0040