สมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี ครั้งที่ 2
วันที่ 6 ธันวาคม 2021 ณ ศูนย์สังฆมณฑลฯ ศรีราชา ชลบุรี ได้มีการประชุมเพื่อการสมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยเริ่มจาก วจนพิธีกรรมเปิดการสมัชชา ที่มีคุณพ่อยอด เสนารักษ์ อุปสังฆราชให้เกียรติเป็นประธาน จากนั้นได้มีการอธิบายขั้นตอนการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อภิปรายร่างคำแถลง โดยคุุณพ่อนุพันธุ์ ก่อนแยกย้ายไปสู่การประชุมกลุ่มย่อย ภาคบ่าย มีการพิจารณาร่างคำแถลงร่วมกัน นำโดยคุณพ่อเศกสม และสรุแภาพรวมของการประชุมในครั้งนี้ พร้อมให้แนวทางการก้าวเดินไปด้วยกันในลำดับต่อไป ปิดการสมัชชาด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพระคุณเจ้าซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี หลังพิธีได้มีการถ่ายภาพร่วมกัน
>>รับชมวจนพิธีกรรมเปิด/ขั้นตอนการประชุม(ย้อนหลัง)<<
>>รับชมช่วงพิจารณาร่างคำแถลงการณ์ฯ(ย้อนหลัง)<<
>>รับชมพิธีบูชาขอบพระคุณปิดการสมัชชา(ย้อนหลัง)<<
DSC_0070 DSC_0073 DSC_0080 DSC_0082 DSC_0083
DSC_0084 DSC_0085 DSC_0088 DSC_0089 DSC_0090
DSC_0095 DSC_0098 DSC_0107 DSC_0109 DSC_0114
DSC_0115 DSC_0116 DSC_0118 DSC_0119 DSC_0120
DSC_0121 DSC_0122 DSC_0123 DSC_0124 DSC_0125
DSC_0127 DSC_0128 DSC_0130 DSC_0131 DSC_0135
DSC_0138 DSC_0142 DSC_0144 DSC_0147 DSC_0149
DSC_0152 DSC_0161 DSC_0165 DSC_0172 DSC_0181