พิธีปลงศพ คุณพ่อยอแซฟ วิโรจน์ สมหมาย
วันที่ 12 มกราคม 2022 ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี ได้จัดพิธีปลงศพ คุณพ่อยอแซฟ วิโรจน์ สมหมาย โดยคุณพ่อยอด เสนารักษ์ อุปสังฆราช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ คณะสงฆ์ นักบวช ญาติพี่น้อง และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีด้วยความอาลัย
>>รับชมพิธีบูชาขอบพระคุณย้อนหลัง<<
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
51 52 53 54 55