สมโภชปัสกาและแถลงการณ์สมัชชา
วันที่ 17 เมษายน 2022 ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี ได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณ สมโภชปัสกา พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ โดยพระสังฆราชซิลวิโอสิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี ร่วมกับพระสงฆ์ และสัตบุรุษ โอกาสเดียวกันนี้พระคุณเจ้าได้ลงนามในแถลงการณ์สมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี 2021 และประกาศให้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตพระศาสนจักรและชีวิตคริสตชน นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบ ประกาศเกียรติคุณแด่ ผู้สูงอายุตัวอย่าง ประกาศเกียรติคุณแด่ ลูกกตัญญูต่อบุพการี อีกด้วย
>>รับชมพิธีบูชาขอบพระคุณย้อนหลัง<<
>>แถลงการณ์ สมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี ค.ศ. 2021 <<
001 002 003 004 005
006 007 008 009 010
011 012 013 014 015
016 017 018 019 020
021 022 023 024 025