ฉลองพระเมตตา อาสนวิหารฯ จันท์
วันที่ 24 เมษายน 2022 ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี ได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองพระเมตตา โดยพระสังฆราชซิลวิโอสิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะพระสงฆ์ และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
>>รับชมพิธีบูชาขอบพระคุณย้อนหลัง<<
001 002 003 004 005
006 007 008 009 010
011 012 013 014 015
016 017 018 019 020
021 022 023 024 025
026 027 028 029 030