มอบถุงยังชีพ สร้างอนาคตให้กับผู้อพยพและผู้ลี้ภัย
วันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 2022 ณ ที่ทำการสมาคมประมง จังหวัดระยอง ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่ามารีส ศรีราชาและศูนย์ประสานงานผู้อพยพย้ายถิ่น ภายใต้การดูแลของฝ่ายสังคมสังฆมณฑลจันทบุรี นำโดยและคุณพ่อเอกภพ ผลมูล ผู้อำนวยการ คุณอภิญญา ทาจิตต์ ผู้ประสานงาน คุณพ่อธรรมรัตน์ เรือนงาม เลขาธิการสังฆมณฑลฯ เป็นตัวแทนสังฆมณฑลจันทบุรี ร่วมกับบรรดาพระสงฆ์ นักบวช หน่วยงานราชการ มอบถุงยังชีพ เครื่องใช้อุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์และยารักษาโรค เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของแรงงานอพยพย้ายถิ่นให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในเขตพื้นที่ระยองจำนวน 200 ชุด นอกจากนี้หน่วยงานรัฐยังได้มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ช่องทางการติดต่อสื่อสารขอความช่วยเหลือ ให้กับบรรดาแรงงานประมงด้วย
DSC_0002 DSC_0005 DSC_0007 DSC_0008 DSC_0009
DSC_0010 DSC_0013 DSC_0019 DSC_0020 DSC_0032
DSC_0034 DSC_0040 DSC_0044 DSC_0048 DSC_0051
DSC_0053 DSC_0054 DSC_0060 DSC_0061 DSC_0064
DSC_0065 DSC_0070 DSC_0072 DSC_0073 DSC_0074
DSC_0080 DSC_0085 DSC_0092 DSC_0108 DSC_0111