ฉลองวัดเซนต์ปอล แปดริ้ว
วันที่ 25 มิถุนายน 2022 ณ วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว ได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยพระสังฆราชซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะสงฆ์ และบรรดาสัตบุรุษ โอกาสเดียวกันได้มีพิธีแต่งตั้ง สมาชิกสภาอภิบาลชุดใหม่ของวัด จำนวน 32 คน อีกด้วย
DSC_0153 DSC_0154 DSC_0157 DSC_0158 DSC_0159
DSC_0160 DSC_0161 DSC_0162 DSC_0163 DSC_0164
DSC_0166 DSC_0180 DSC_0193 DSC_0196 DSC_0197
DSC_0198 DSC_0199 DSC_0205 DSC_0207 DSC_0210
DSC_0215 DSC_0223 DSC_0228 DSC_0241 DSC_0249
DSC_0265 DSC_0273 DSC_0307 DSC_0316 DSC_0317
DSC_0319 DSC_0323 DSC_0327 DSC_0339 DSC_0340
DSC_0343 DSC_0369 DSC_0372 DSC_0373 DSC_0386
DSC_0391 DSC_0401 DSC_0405 DSC_0414 DSC_0417
DSC_0421 DSC_0427 DSC_0431 DSC_0435 DSC_0443