ฉลองวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ระยอง
วันที่ 3 กันยายน 2022 ณ วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ระยองได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ โดยคุณพ่อ ยอด เสนารักษ์ อุปสังฆราชเป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะพระสงฆ์ และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
ขอบคุณภาพจาก เฟสบุ๊ควัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ระยอง
001 002 003 004 005
006 007 008 009 010
011 012 013 014 015
016 017 018 019 020
021 022 023 024 025
026 027 028 029 030