ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี
วันที่ 24 กันยายน 2022 ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี ได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยพระสังฆราชซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับคณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมจำนวนมาก นอกจากนี้ยังได้มีพิธีแต่งตั้งสภาภิบาลวัดจำนวน 27 คน ขึ้นอีกด้วย
>>รับชมพิธีบูชาขอบพระคุณย้อนหลัง<<
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31 32 33 34 35