ฉลอง 70 ปี การก่อตั้งอารามคาร์แมล จันทบุรี
วันที่ 1 ตุลาคม 2022 ณ อารามคาร์แมล จัทบุรี ได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลอง 70 ปี การก่อตั้งอารามขึ้น โดยพระสังฆราชซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับคณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมจำนวนมาก นอกจากนี้ยังร่วมยินดีกับ ภคินี เบนีญา แห่งพระเยซูเจ้า โอกาสครบ 25 ปี แห่งการปฏิญาณตน อีกด้วย
>>รับชมพิธีบูชาขอบพระคุณย้อนหลัง<<
DSC_0005 DSC_0009 DSC_0010 DSC_0016 DSC_0017
DSC_0018 DSC_0020 DSC_0022 DSC_0023 DSC_0025
DSC_0027 DSC_0031 DSC_0032 DSC_0040 DSC_0051
DSC_0052 DSC_0057 DSC_0067 DSC_0075 DSC_0082
DSC_0087 DSC_0112 DSC_0115 DSC_0124 DSC_0129