ฉลองวัดแม่พระสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บ้านสร้าง
วันที่ 29 ตุลาคม 2022 ณ วัดแม่พระสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บ้านสร้าง ได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยคุณพ่ออานนท์ ตันชัยเป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะสงฆ์ และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40