ฉลองอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วันที่ 10 ธันวาคม 2022 ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี ได้จัดพิธีฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ โดยพระคุณเจ้าซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ คณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก โอกาสเดียวกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อที่ครบบวช 50 ปี และ 25 ปี อีกด้วย
รับชมภาพเพิ่มเติมที่ >>อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจันทบุรี<<
>>รับชมพิธีบูชาขอบพระคุณย้อนหลัง<<
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25