ฉลองวัดพระคริสตประจักษ์ บ้านเล่า
วันที่ 7 มกราคม 2023 ณ วัดพระคริสตประจักษ์ บ้านเล่า ได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยคุณพ่ออนุสรณ์ พงษ์สวัสดิ์ เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะสงฆ์ และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
>>รับชมภาพเพิ่มเติม<<
000001 000002 000003 000004 000005
000006 000007 000008 000009 000010
000011 000012 000013 000014 000015
000016 000017 000018 000019 000020